อนัญญา เชื้อสะอาด

สถานะ : ถูกระงับการใช้งานยกสาย (Suspended)

เนื่องจากกระทำผิดกฏของทีมงาน 21Millionaire.com อย่างร้ายแรง
ต้องการร้องเรียน / สอบถามปัญหาที่ abuse@21millionaire.com